• Salam
    Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna
    hoş geldiňiz

Täzelikler

Döwlet muzeýine syýahat 12/07/2024 Döwlet muzeýine syýahat
Dowamy
Sungaty öwrenijiler okuw tejribeliginde 10/07/2024 Sungaty öwrenijiler okuw tejribeliginde
Dowamy
Täze eýýamyň üme dessury 08/07/2024 Täze eýýamyň üme dessury
Dowamy
Taryha beslenen ýeňişli günler 27/06/2024 Taryha beslenen ýeňişli günler
Dowamy
Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşiginiň ýeňijileri 24/06/2024 Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşiginiň ýeňijileri
Dowamy
“Magtymguly – kalp zynaty türkmeniň, aň ylmynda hazynasy türkmeniň” 22/06/2024 “Magtymguly – kalp zynaty türkmeniň, aň ylmynda hazynasy türkmeniň”
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm